MUSIKPRODUKTION

Musikaliska möten

Musikaliska möten är ett forum för gränsöverskridande sceniska möten där musiker, dansare och konstnärer möts på scen under ett förutbestämt tema. Den första konserten 2002 vid Dalslands Museum hade temat ”En resa genom tid och rum” och den senaste från 2009 hade temat ”BRUK 2009”. I Musikaliska möten är vi både kompositörer, musiker och projektledare. Läs mer om BRUK2009 här.

Videoklipp:

Musikaliska möten - en resa genom tid och rum 2002

Musikaliska möten - rörelse och rytm 2007

Musikaliska möten - BRUK 2009 A, B, C

hj c hgjg j gj

Bilder från BRUK 2009. Foto: Jörgen Moberg, Kirsti Aasum.

Långedprojektet

Långedprojektet är ett konstnärligt projekt som bildades med syfte att uppmärksamma nedläggningen av Rexcell i Dals Långed. Vi deltog i skapandet av två ljud och konsertevent där den avslutande Ljudmanifestationen ägde rum på Rexcellfabrikens tak! Projektet fick ekonomiskt stöd från regionen samt deltog i konstbiennalen GIBCA.

Videoklipp: Levande ljudinstallation Ljudmanifestation

Läs mer om Långedprojektet här.

 

Långedprojektet BRUK 2021

BRUK 2021 är "grand finale" på Långedprojektet. BRUK 2021 är möten mellan jazz och symfoniorkester och mellan konst och musik i fabriksmiljö. Projektet planerades under coronapandemin, men genomfördes trots detta i en nedbantad version den 18 september 2021. Den stora versionen med bl a Östfold symfoniorkester från Norge och Per Oscar Nilsson trio från Malmö planeras till hösten 2022. BRUK 2021 hemsida.

hj c hgjg j gj

Bilder från BRUK 2021. Foto: Jörgen Moberg, Peter Halvordsson.